Applicaties en onderzoek

Applicaties en onderzoek, een combinatie die steeds meer voorkomt. De vraag naar apps om een onderzoek te ondersteunen of eenvoudiger te maken, stijgt snel. Meer en meer mensen lijken in te zien wat een applicatie kan bijdragen tot hun research. Dit kan gaan van studenten die hun bachelor- of masterproef dat ene extraatje willen geven tot verschillende professionele onderzoekers met bijvoorbeeld een medische achtergrond.

Appreciate heeft net de laatste hand gelegd aan de ‘Sport Tracker’ applicatie. Een app ontworpen voor de faculteit Beweging en Sportwetenschappen aan de UGent.  Deze Sport Tracker houdt het slaap- en trainingsritueel van sporters in de gaten. Zo moeten atleten na hun nachtrust de slaapkwantiteit en -kwaliteit ingeven evenals informatie over de training nadat ze deze volbracht hebben. Deze informatie wordt doorgestuurd naar een backend applicatie waar deze gegevens kunnen geanalyseerd worden. 

Momenteel wordt deze applicatie grondig getest met het ingeven van de slaap- en sportprestaties van de AA-Gent spelers. Vooraleer UGent deze app in gebruik kon nemen, werden de resultaten allemaal op papier opgeschreven en vervolgens ingegeven in een excelbestand. Het gebruiken van deze app zorgt ervoor dat men niet langer moet sukkelen met pen en papier en dat alle gegevens meteen kunnen ingegeven en doorgestuurd worden naar de back-endapplicatie. De onderzoekers winnen zo niet alleen tijd, ze hebben ook meer tijd om de gegevens te analyseren en zo een meer accuraat onderzoek te voeren. 

Eerder ontwikkelde Appreciate al ‘Braingames’ voor de UGent, een iPad-applicatie voor de Faculteit Revalidatiewetenschappen. Net als bij de ‘Sport Tracker’ zocht men een oplossing om gemakkelijk een overzicht van de onderzoeksresultaten te krijgen en deze gemakkelijk te kunnen analyseren. Met de ‘Braingames’ applicatie werd er onderzoek gedaan naar factoren als de focus, reactiesnelheid, het geheugen en de concentratie bij kinderen van 12 tot 18 jaar die aan hersenschade lijden. Aan de hand van acht verschillende spelletjes werden deze factoren getest. De kinderen kregen per dag vier spelletjes voorgeschoteld van telkens acht minuten. De resultaten van deze kleine testjes werden per gebruiker, per dag, doorgestuurd naar de backend applicatie. Evenals de ‘Sport Tracker’ krijgen de onderzoekers zo een mooi en duidelijk overzicht van de resultaten. 
De gegevens kunnen opgeslagen worden als een .csv files die gebruikt worden voor verdere analyse van de voor- of achteruitgang van de patiëntjes. Niet alleen is deze applicatie handig voor de onderzoekers, het anders zo saaie onderzoek wordt voor de kinderen in een mooi en leuk jasje gestoken die hen extra motiveert er aan deel te nemen. Zeg nu zelf, monsters neerlaseren of een ijskraam open houden is toch veel leuker dan de gebruikelijke saaie puzzels?