Famifed

Federaal agentschap voor kinderbijslag

RKW wordt Famifed

Op 1 juli 2014 werd de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers), FAMIFED (Federaal agentschap voor de kinderbijslag. De naamswijziging is er gekomen naar aanleiding van de 6e staatshervorming, waarbij de bevoegdheid over de kinderbijslag werd overgeheveld naar de regio's. Samengaand met de naamsverandering was het lanceren van een nieuwe website.

Appreciate werkte mee als Technical Lead en voor het opvolgen van de website architectuur. Op de FAMIFED website kunnen zowel gezinnen als professionelen terecht om allerhande informatie te vinden over de verschillende beschikbare toelagen. Professionelen vinden er statistieken en technische documentatie en gezinnen vinden er alle nodige informatie

  1. Ontwikkeling
  2. Webontwikkeling
  3. Consultancy